• GAWGROUP
  • GAWGROUP
  • GAWGROUP
  • GAWGROUP

连二亚硫酸钠溶解系统hydrosulfit

连二亚硫酸钠可用于漂白纺织品、方解石及纤维素材料。在最高操作安全等级下,GAW 连二亚硫酸钠溶解系统可保证实现最佳性能、和最小化学品消耗。

聚氯乙烯糊制备

多层PVC涂层抗撕裂纤维,可使雨罩、帐篷、防护服或空中飞行器等纺织品具有良好的耐磨性能。

GAW technologies GmbH

Puchstrasse 76 / PF 64
8020 Graz, Österreich
Tel.: +43 (0)316  2704-0
Fax.: +43 (0)316 273266
office@gaw.at